مرکز رشد دانشکده فناوری نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مراحل پذیرش طرح کسب و کار

تکمیل فرم ثبت طرح

برگزاری جلسه آشنایی و مصاحبه

تهیه طرح کسب و کار

ارزیابى طرح کسب و کار در مرکز رشد

تصحیح و تکمیل طرح توسط متقاضى

برگزارى جلسه دفاع از ایده و طرح

عقد قرارداد استقرار در مرکز رشد

ما اطلاعاتی را که از طریق فرم ثبت طرح می فرستید، بررسی می کنیم و برای ارزیابی های بیشتر از شما دعوت می کنیم تا تیم و ایده هایتان را ارائه دهید و با کمک ما بتوانید کسب و کار خود را توسعه دهید.

درباره ما

مرکز رشد علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ افتتاح شد.ما در اینجا فضایی را فراهم آورده ایم تا پیوندی میان علوم اعصاب، مهندسی و کسب و کار ایجاد کنیم.

مرکز رشد با فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی،منتورینگ، خدمات کسب و کار، فضای کار اشتراکی و جذب سرمایه درصدد است تا به رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای متمرکز بر علوم اعصاب بپردازد.

اهداف ما

جامعه ای قدرتـمند متـشکل از متخصصیـن علــوم شنــاختی، علــوم اعصاب و پزشکی، علوم مهندسی و کارآفرینان

طرح فناورانه

محورهای پذیرش طرح های فناورانه

علوم اعصاب، هوش مصنوعی، توانبخشی،روانشناسی، زبان شناسی شناختی،علوم تربیتی،رابط های مغز و رایانه، پردازش داده های شناختی، نقشه برداری مغز و تحریک مغز

علوم اعصاب

هوش مصنوعی

توانبخشی

روانشناسی

زبان شناسی شناختی

علوم تربیتی

رابط های مغز و رایانه

پردازش داده های شناختی

نقشه برداری مغز

تحریک مغز

خدمات ما

مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی، بزرگترین شبکه محققان علوم اعصاب و دسترسی به بزرگترین منابع علمی 

ارتباطات

دسترسی به شبکه بزرگ محققان حوزه علوم اعصاب

آزمایشگاه

دسترسی به امکانات آزمایشگاهی

فرصت ها

شرکت در سمینارها، نمایشگاه ها، کنگره ها و اجتماعات

جذب سرمایه

فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری

تیم ما

تیم مرکز رشد علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

دکتر محمدتقی جغتایی

رئیس دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ثریا مهرابی

 استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سینا توکلی

مدیر کلینیک مغز و شناخت و شتابدهنده شناختی COGNOTECH

پوریا اکبری

مدیر برنامه ریزی شتابدهنده شناختی COGNOTECH

مراکز تحقیقاتی

مدرن ترین تجهیزات ارزیابی و ثبت کارکردهای مغزی و تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز در دسترسته

ایده های فناورانه علوم اعصاب و مغز

مدرن ترین تجهیزات ارزیابی و ثبت کارکردهای مغزی و تحریک الکتریکی و مغناطیسی مغز در دسترسته

ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز

زندگی بیماران با ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز بهتر می‌شود. فعالیت محققان کشور در حوزه ساخت ابزارهای تحریک غیرتهاجمی مغز را باید اقدامی نویدبخش برای افزایش کیفیت زندگی بیماران و مطالعه مغز دانست.

سیستم پایش میزان اکسیژن در بافت مغز

محققان دانشگاه تهران با ساخت دستگاهی مطالعه تغییرات جریان خون در مناطق مختلف مغز را انجام دادند تا به کمک آن مناطق درگیر در زمان فعالیت‌های مغزی خاص مشخص شود.

سنجش فعالیت مغز

محققان مکانیسم نورونی مسئول خلاقیت را از طریق به نمایش درآوردن فعالیت الکتریکی مغز به وسیله ی الکتروانسفالوگرافی نشان دادند. الکتروانسفالوگرافی (EEG) سیگنال های الکتریکی را از طریق سنسور های کوچکی که در روی جمجمه جایگذاری شده اند جمع آوری می کند.

اپتوژنتیک بدون کاشت

اپتوژنتیک بدون کاشت به محققان اجازه میدهد مغز را بدون جاگذاری ایمپلنت مطالعه کنند. 

مهلت ثبت ایده : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

نخستین فراخوان

جذب ایده ها،محصولات و پایان نامه های فناورانه در حوزه علوم اعصاب

همکاران ما

فرم ثبت طرح