آشنایی با مرکز رشد

مرکز رشد علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ افتتاح شد.ما در اینجا فضایی را فراهم آورده ایم تا پیوندی میان علوم اعصاب، مهندسی و کسب و کار ایجاد کنیم.

مرکز رشد با فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی،منتورینگ، خدمات کسب و کار، فضای کار اشتراکی و جذب سرمایه درصدد است تا به رشد و توسعه کسب و کارهای نوپای متمرکز بر علوم اعصاب بپردازد.

شبکه سازی

بزرگترین شبکه علوم اعصاب، پزشکی و مهندسی کشور

منتورینگ

متخصصین علوم اعصاب،پزشکان، برنامه نویسان و مهندسان

سرمایه گذاری

معرفی به صندوق های سرمایه گذاری

تیم ما

تیم مرکز رشد علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی ایران با در اختیار داشتن شبکه بزرگی از محققان حوزه ی علوم اعصاب و مهندسی درصدد است تا نیازهای فناورانه ی دانشجویان، شرکت های نوپا و استارتاپ ها را در زمینه نوروتکنولوژی برطرف سازد.

دکتر محمدتقی جغتایی

رئیس دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ثریا مهرابی

استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

سینا توکلی

مدیر کلینیک مغز و شناخت و شتابدهنده شناختی COGNOTECH

فرم ثبت طرح