فرم ثبت طرح

فرم درخواست پذیرش تیم ها و استارتاپ ها

دوره پیش­ رشد

مرکز رشد علوم اعصاب و شناخت دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مشخصات عمومی طرح

  وضعیت حقوقی واحد

  مشخصات اعضاء اصلی(موسسین) تیم/شرکت

  ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تخصص نقش در تیم شماره تماس
  ۱
  ۲
  ۳
  ۴
  ۵
  ۶
  ۷
  ۸

  معرفی ایده

  حمایتها و خدمات مورد نیاز در دوره پیش رشد(رشد مقدماتی)

  فرم ثبت طرح